Dávkování lepidla a pryskyřice

PAR 4CE & PAR 4CTE

Dávkovací systém

Ať už se jedná o dávkování epoxidu anebo zpracování jiného materiálu jako např. silikon, PU nebo metakrylát, systémy PAR 4CE a PAR 4CTE přesvědčí svou přesností a schopností zpracovat vysoké míchací poměry nebo velmi rozdílné viskozity. Díky speciálně vyvinutému mechanismu ILD (in-line drive mechanism) mají tato zařízení výbornou ovladatlenost průtoku a směšovacího poměru. Dále nabízí možnost ovládání rychlosti elektrického servopohonu a velikosti dávky. PAR 4CE a PAR 4CTE jsou vhodným řešením pro širokou škálu aplikací a dají se propojit s automatizovanými systémy pro plně nebo poloautomatizované aplikace.

Typické využití

 • Zalévání elektronických komponent
 • Odlévání
 • Vylévání forem
 • Lepení
 • Zalévání štětcových vláken

Typické materiály

 • Polyuretan
 • Epoxid
 • Silikon
 • Metakrylát

Technické parametry

  PAR 4CE & PAR 4CTE
Poměr 1:1 až 24:1
(závisí na výběru čerpadel)
Viskozita Až 500,000 mPa.s
(závisí na tixotropii materiálu)
Velikost dávky Od cca 2.5ml až do
168ml při objemovém poměru 1:1
Cyklus Až 30 dávek za minutu
(záleží na viskozitě materiálu)
Míchání Jednorázové, statické
Kapacita zásobníku PAR 4CE: 6l (1,58 gal)
PAR 4CTE: 18l (4,74 gal)
Nerezová ocel se silikagelovým odvlhčovačem

Standardní verze

 • Stolní stroj s nastavitelnými nohami (PAR 4C)
 • Mobilní stroj (PAR 4CTE)
 • Čerpadla: Jednočinný kladný posun
 • Ventil: Pneumaticky ovládaný TSV601
 • Dva módy umožňující dávkování přednastavené dávky anebo manuálně
 • Kontrolka servisního indikátoru
 • Ovládání:
  • Vestavěná řídící jednotka PLC s barevným uživatelským rozhraním HMI
  • Až 50 “receptů” s programovatelnými parametry průtoku a objemu dávky
  • Filtr / regulátor přívodu vzduchu a měřidlo s kontrolní jednotkou připojení
  • Hlavní vypínač
  • Tlačítko nouzového přerušení a resetování
  • Časovač automatického anti-gelového výplachu
  • Jednotka pro počítání/opakování dávek
  • Ovládání dávkování buď pedálem anebo ruční spouští
  • Napájení 230vAC + zásobení stlačeným vzduchem při 80 p.s.i.

Možnosti rozšíření

 • 12l nádrže (6l/1,58 gal, 12l/3,16 gal a 30l/7,9 gal možné na PAR 4CTE)
 • Digitálně ovladatelný výhřev nádrží, čerpadel a hadic
 • Elektrické míchání v zásobnících
 • Elektronický hladinový snímač s vizuálním a zvukovým alarmem
 • Veškeré kontaktní díly v nerezové oceli pro ochranu před korozí
 • Tvrzené díly pro ochranu před abrazí
 • Odvlhčení dusíkem
 • Vakuové odvzdušnění  v zásobnících
 • Jednorázové rotační/statické míchání (elektrický pohon)
 • Hromadné přečerpávání přímo z originálních kontejnerů