Dávkování epoxidu se systémy METER MIX®

PAR 3CE & PAR 3CTE

Epoxy Dispensing

Ať už se jedná o dávkování epoxidu anebo zpracování jiného materiálu jako např. silikon, PU nebo metakrylát, systémy PAR 3CE a PAR 3CTE přesvědčí svou přesností a schopností zpracovat vysoké míchací poměry nebo velmi rozdílné viskozity. Díky speciálně vyvinutému mechanismu ILD (in-line drive mechanism) mají tato zařízení výbornou ovladatlenost průtoku a směšovacího poměru. Dále nabízí možnost ovládání rychlosti elektrického servopohonu a velikosti dávky. PAR 3CE a PAR 3CTE jsou vhodným řešením pro širokou škálu aplikací a dají se propojit s automatizovanými systémy pro plně nebo poloautomatizované aplikace.

Typická využití

 • Zalévání elektronických komponent
 • Odlévání
 • Vylévání forem
 • Lepení
 • Zalévání štětcových vláken

Typické materiály

 • Polyuretan
 • Epoxid
 • Silikon
 • Metakrylát

Technické parametry

  PAR 3CE & PAR 3CTE
Směšovací poměr 1:1 až 14:1
(závisí na zvoleném čerpadle)
Viskozita Až do 500,000 mPa.s
(podle tixotropie materiálu)
Velikost dávky Od 1.2ml až do
63ml při objemovém poměru 1:1
Cyklus Až 30 dávek za minutu
(závisí na viskozitě materiálu)
Míchání Jednorázové statické
Kapacita nádrže PAR 3CE: 6l (1,58 gal) Nerezová ocel se silikagelovým filtrem proti vlhkosti
PAR 3CTE: 18l (4,74 gal)

Standardní verze

 • Stolní stroj s nastavitelnými nohami (PAR 3CE)
 • Mobilní stroj (PAR 3CTE)
 • Čerpadla: Jednočinný kladný posun
 • Ventil: Pneumaticky ovládaný TSV601
 • Dva módy umožňující dávkování přednastavené dávky anebo ručně ovládané
 • Kontrolka servisního indikátoru
 • Ovládání:
  • Vestavěná řídící jednotka PLC s uživatelským rozhraním HMI
  • Až 50 “receptů” s programovatelnými parametry průtoku a objemu dávky
  • Filtr / regulátor přívodu vzduchu a měřidlo s kontrolní jednotkou připojení
  • Hlavní vypínač
  • Tlačítko nouzového přerušení a resetování
  • Časovač automatického anti-gelového výplachu
  • Jednotka pro počítání/opakování dávek
  • Ovládání dávkování buď pedálem anebo ruční spouští
  • Napájení 230vAC + zásobení stlačeným vzduchem při 80 p.s.i.

Možnosti rozšíření

 • 12l nádrže (6l/1,58 gal, 12l/3,16 gal a 30l/7,9 gal možné na PAR 3CTE)
 • Digitálně ovladatelný výhřev nádrží, čerpadel a hadic
 • Elektrické míchání v zásobnících
 • Elektronický hladinový snímač s vizuálním a zvukovým alarmem
 • Veškeré kontaktní díly v nerezové oceli pro ochranu před korozí
 • Tvrzené díly pro ochranu před abrazí
 • Odvlhčení dusíkem
 • Vakuové odvzdušnění  v zásobnících
 • Jednorázové rotační/statické míchání (elektrický pohon)
 • Hromadné přečerpávání přímo z originálních kontejnerů