Systém pro dávkování 2K lepidel a pryskyřic

PAR 30 & PAR 30T

2K dávkovací systém
PAR 30 & PAR 30T

Tyto dávkovací systémy zpracovávají dvousložkové syntetické pryskyřice s nízkou až středně vysokou viskozitou, jako např. epoxid, polyuretan a silikon. PAR 30 a PAR 30T zajišťují ekonomický a snadno obslužitelný výrobní proces, který ve své cenové kategorii v podstatě nemá konkurenci. Osvědčené zubové čerpadlo ve spojení s dotykovým systémem PLC ovládání zaručuje přesné a spolehlivé dávkování, a to i při malých dávkách či nanášení housenkou. Tyto stroje spolehlivě plní nejrůznější nároky na dávkování ať už v oblasti odlévání malých sérií složitých odlitků technologií RIM, nebo nanášení housenek při výrobě LED osvětlení anebo aplikaci pěnových těsnění.

Typická využití

 • Zalévání elektrokomponent
 • Odlévání
 • Vylévání forem
 • Lepení
 • LED osvětlení

Typické materiály

 • Polyuretan
 • Epoxid
 • Silikon

Technické parametry

  PAR30 & PAR 30T
Poměr 1:1 až 100:1
(závisí na výběru čerpadel)
Viskozita Až 500,000 mPa.s
(při dovybavení transferovým čerpadlem/akumulátorem)
Velikost dávky Od 1ml výše
Průtok Až do ccac 2.3l/min
(podle viskozity materiálu)
Míchání Jednorázové statické
Kapacita zásobníků 6l (1,58 gal) nebo 18l (4,74 gal)

Standardní verze

 • Stolní stroj (PAR 30)
 • Mobilní stroj (PAR 30T)
 • Čerpadla: Elektropřevodově poháněná zubová (uchycení na stěrací desce)
 • Ventil: Pneumaticky ovládaný TSV601
 • Dva módy umožňující dávkování přednastavené dávky anebo manuálně
 • Kontrolka servisního indikátoru
 • Ovládání:
  • Vestavěná řídící jednotka PLC s barevným dotykovým uživatelským rozhraním HMI
  • Nastavitelnost průtoku rotačním potenciometrem
  • Filtr / regulátor přívodu vzduchu a měřič s kontrolní jednotkou připojení
  • Hlavní vypínač
  • Nouzové přerušení a resetování
  • Časovač antigelového výplachu
  • Jednotka pro počítání/opakování dávek
  • Ovládání dávkování pedálem, ruční spouští anebo dálkově
  • Napájení 230vAC + zásobení stlačeným vzduchem při 80 p.s.i.

Možnosti rozšíření

 • 12l nádrže (6l/1,58 gal, 12l/3,16 gal a 30l/7,9 gal možné na PAR 30T)
 • Digitálně ovládaný výhřev nádrží, čerpadel a hadic
 • Elektrické míchání v nádržích
 • Elektronický hladinový snímač s vizuálním a zvukovým alarmem
 • Veškeré kontaktní díly v nerezové oceli proti korozi
 • Tvrzené díly proti abrazi
 • Nadstandardně přesná zubová čerpadla
 • Odvlhčení dusíkem
 • Vakuové odvzdušnění materiálu
 • Možnost použití jednorázových rotačně-statických míchacích trubic
 • Hromadné přečerpávání přímo z originálních kontejnerů

Automatizované zalévání elektrokomponentů

Navštivte náš YouTube kanálu a objevte videa systémové série METER MIX® PAR 30!