Zalévání elektrokomponent se systémy Meter Mix®

PAR 2P & PAR 2E

Zalévání elektrokomponent

PAR 2P a PAR 2E jsou kompaktní dávkovací a směšovací zařízení, která lze použít především k zalévání elektronických součástek. Jsou ideální pro dokonale homogenní smíchání 2K materiálu jako např. epoxid, polyuretan nebo silikon a jeho dávkování v malých dávkách. Díky mechanicky spojeným objemovým dávkovacím čerpadlům mohou stroje PAR 2P a PAR 2E zajistit přesné odměřování mikrodávek o objemu až 0,04 ml. PAR 2P je dodáván s hospodárným pneumatickým pohonem, zatímco hlavní předností PAR 2E je elektrické řízení otáček servopohonu a velikosti dávky. Oba stroje jsou zárukou bezpečného a osvědčeného výrobního procesu. Jejich lehká konstrukce umožňuje instalaci přímo na kloubového robota nebo robota Meter Mix® s kartézským souřadnicovým systémem XYZ a dávkování přesně v požadovaném místě. PAR 2P a PAR 2E lze rovněž připojit k automatizovaným systémům a vytvořit tak plně nebo poloautomatizovaně funkční zařízení. Dostupné ve stolním provedení s pedálovou spouští.

Typické aplikace

 • Zalévání elektrokomponent
 • Lepení
 • Utěsňování

Typické materiály

 • Polyuretan
 • Epoxid
 • Silikon
 • Metakrylát

Technické parametry

  PAR 2P & PAR 2E
Poměr 1:1 až 16:1
(závisí na výběru čerpadel)
Viskozita Až 500,000 mPa.s
(závisí na tixotropii materiálu)
Velikost dávky Od cca 0.04ml až do
6.79ml při objemovém poměru 1:1
Cyklus Až 15 dávek za minutu
(podle viskozity materiálu)
Míchání Jednorázové, statické
Kapacita zásobníků 500ml plastové kartuše

Standardní verze

 • Mobilní stroj
 • Čerpadla: Jednočinný kladný posun
 • Sestava vstřikovacího bloku s dvojitým zpětným ventilem a statickým mícháním
 • Dávkovací mód přednastavené velikosti dávky na PAR 2P
 • Dva módy umožňující dávkování přednastavené dávky anebo manuálně
 • Kontrolka servisního indikátoru
 • Ovládání:
  • Vestavěná řídící jednotka PLC (s dotykovým barevným uživatelským rozhraním HMI na PAR 2E)
  • Nastavitelnost průtoku rotačním potenciometrem
  • 50 dávkovacích receptů s programovatelným průtokem a objemem dávky
  • Hlavní vypínač
  • Tlačítko nouzového přerušení a resetování
  • Časovač antigelového výplachu
  • Jednotka pro počítání/opakování dávek
  • Spuštění dávkování pedálem anebo dálkově
  • Napájení 230vAC + zásobení stlačeným vzduchem při 80 p.s.i.

Možnosti rozšíření

 • 6l (1,58 gal) zásobníky na speciálním rámu
 • Pneumaticky ovládaný ventil pro přesné dávkování
 • Digitálně ovladatelný výhřev
 • Zásobení materiálu tlakovými kartušemi pro zpracování hustých materiálů
 • Veškeré kontaktní díly v nerezové oceli proti korozi
 • Tvrzené díly proti abrazi
 • Hromadné přečerpávání přímo z originálních kontejnerů