Dávkování 1K maziv a těsnících hmot

PAR 20F & PAR 200F

1K Dávkovací systém

Ať už se poohlížíte po řešení pro zpracování jednosložkového silikonu, polyuretanu, epoxidu nebo plastického maziva, METER MIX® PAR 20F a PAR 200F jsou vhodné, vysoce efektivní a hospodárné systémy, schopné přesného dávkování těchto médií. Oba stroje byly vyvinuty přímo pro aplikace jako např. plnění kartuší/injekčních stříkaček, dávkování plastických maziv nebo teplovodivých past. Stroje PAR 20F a PAR 200F jsou vybaveny zdvihacím zařízením/pístem se stěrací deskou, která umožňuje zpracovávat vysokoviskózní materiály přímo z originálních zásobníků dodavatele. Stroje kompatibilní s automatizovanými systémy - lze tím pádem vytvořit plně nebo poloautomatizované zařízení.

Typická využití

 • Plnění kartuší/stříkaček
 • Dávkování maziv
 • Dávkování tepelně vodivých past

Typické materiály

 • Silikon
 • Polyuretan
 • Epoxid
 • Mazivo

Technické parametry

  PAR 20F & PAR 200F
Viskozita Do 1,500,000 mPa.s
Velikost dávky Od cca. 5ml do 175ml (závisí na vybraném modelu stroje a velikosti čerpadla)
Cyklus Až 15 dávek za minutu
(podle viskozity)
Velikost zásobníku složky A Cca. 20 l (5,27 gal), podle rozměrů sudu)
Velikost sudu PAR 20F: cca. 20 l (5,27 gal), podle rozměrů sudu
PAR 200F: cca 200l (52,63 gal)

Standardní verze

 • Fixní stroj (PAR 200F)
 • Mobilní stroj PAR 20F)
 • Čerpadla: Jednočinný kladný posun
 • Ventil: Pneumaticky ovládaný TSV AST6001
 • Dva módy umožňující dávkování přednastavené dávky anebo manuálně
 • Kontrolka servisního indikátoru
 • Ovládání:
  • Vestavěná řídící jednotka PLC s uživatelským rozhraním HMI
  • Ruční nastavitelnost velikosti dávky s digitálním indikátorem
  • Měřič a regulátor dávkovacícho tlaku
  • Filtr / regulátor přívodu vzduchu a měřič s kontrolní jednotkou připojení
  • Hlavní vypínač
  • Nouzové přerušení a resetování
  • Časovač antigelového výplachu
  • Jednotka pro počítání/opakování dávek
  • Ovládání dávkování pedálem nebo ruční spouští
  • Napájení 230vAC + zásobení stlačeným vzduchem při 80 p.s.i.

Možnosti rozšíření

 • Digitálně ovládaný výhřev stěrací desky, čerpadel a hadic
 • Elektronický hladinový snímač s vizuálním a zvukovým alarmem
 • Veškeré kontaktní díly v nerezové oceli pro ochranu před korozí
 • Protiabrazivní tvrzené díly
 • Otočné rameno pro uchycení ventilu