Technologie na dávkování silikonu

PAR 200 & PAR 200C

Dávkování silikonu

Spolehlivost a přesnost jsou stěžejními atributy těchto dvou systémů. PAR 200 a PAR 200C byly vyvinuty se zaměřením na zpracování materiálů se širokým rozsahem viskozit. Jsou založeny na spolehlivé a osvědčené technologii, která umožňuje vysoce přesné dávkování. PAR 200 je vybaven stěrací deskou pro zásobník hlavní složky a gravitačním zásobníkem pro vedlejší složku. Lze zpracovávat vysokoviskózní a nízkoviskózní pryskyřicové směsi, těsnicí hmoty a lepidla. PAR 200C je opatřen dvěma stěracími deskami, což umožňuje čisté dávkování obou složek přímo z originálních zásobníků od dodavatele materiálu. Díky těmto vlastnostem jsou PAR 200 a PAR 200C zapojeny do výrobínch procesů v nejrůznějších průmyslových odvětvích, například k dávkování silikonu, lepení a utěsňování dílů, k izolačnímu a strukturálnímu zasklívání anebo vylévání forem.

Typická využití

 • Lepení a utěsňování dílů
 • Izolační zasklívání
 • Strukturální zasklívání
 • Vylévání forem

   

Typické materiály

 • Polyuretan
 • Epoxid
 • Silikon
 • Metakrylát
 • Polysulfid

Technické parametry

  PAR 200 & PAR 200C
Poměr 1:1 až 20:1
(závisí na výběru čerpadel)
Viskozita Až 1,500,000 mPa.s
Velikost dávky Od cca 11ml až do 194ml při objemovém poměru 10:1
Cyklus Až 15 dávek za minutu (podle viskozity materiálu)
Míchání Jednorázové statické
Velikost sudu složky A Cca 200l (52,63 gal)
Velikost sudu složky B 30l (7,9 gal) nerezová ocel (PAR 200)
Velikost sudu složky B PAR 200C: 20l (5,27 gal)
PAR 200C-200: 200l (52,63 gal)

Standardní verze

 • Fixní stroj
 • Čerpadla: Jednočinný kladný posun
 • Ventil: Pneumaticky ovládaný TSV601
 • Dva módy umožňující dávkování přednastavené dávky anebo manuálně
 • Kontrolka servisního indikátoru
 • Ovládání:
  • Vestavěná řídící jednotka PLC s uživatelským rozhraním HMI
  • Měřič a regulátor dávkovacícho tlaku
  • Filtr / regulátor přívodu vzduchu a měřič s kontrolní jednotkou připojení
  • Hlavní vypínač
  • Nouzové přerušení a resetování
  • Časovač antigelového výplachu
  • Jednotka pro počítání/opakování dávek
  • Ovládání dávkování pedálem nebo ruční spouští
  • Napájení 230vAC + zásobení stlačeným vzduchem při 80 p.s.i.

Možnosti rozšíření

 • Nastavitelnost velikosti dávky s digitální referencí
 • Digitálně ovládaný výhřev stěrací desky, nádrže, čerpadel a hadic
 • Elektronický hladinový snímač s vizuálním a zvukovým alarmem
 • Veškeré kontaktní díly v nerezové oceli proti korozi
 • Protiabrazivní tvrzené díly
 • Otočné rameno pro uchycení ventilu
 • Možnost použití jednorázových rotačně-statických míchacích trubic