Dávkování lepidla s technologií METER MIX®

PAR 20 & PAR 20C/20CE

Dávkování lepidla

Stroje PAR 20 a PAR 20C byly vyvinuty přímo ke zpracování materiálů se širokým rozsahem viskozit. Jsou založeny na spolehlivé a osvědčené technologii, která umožňuje přesné dávkování, tedy vytváření přesně velkých kapek promíchaného produktu v nejrůznějších aplikacích. Konkrétně výrobu izolačního a strukturálního zasklívání lze díky těmto zařízením snadno a velmi přesně a stabilně provádět. PAR 20 je vybaven stěrací deskou pro složku A a gravitačním zásobníkem pro složku B. Lze zpracovávat směsi vysokovizkózních a nízkoviskózních pryskyřic, těsnících hmot a lepidel. Systém PAR 20C je oproti tomu opatřen dvěma stěracími deskami, které umožňují nanášet oba materiály přímo z originálních kontejnerů od dodavatele. PAR 20 a PAR 20C jsou dále dodávány s nejmodernějším přímoběžným hnacím mechanismem METER MIX® (ILD), který umožňuje přesné a důkladné zpracování materiálů s vysokým směšovacím poměrem nebo velmi rozdílnou viskozitou. Propojení s automatizovanými systémy a vytvoření tak plně nebo poloautomatizovaně funkční stanice je proveditelnou možností.

Typická využití

 • Lepení a utěsňování komponentů
 • Izolační zasklívání
 • Strukturální zasklívání
 • Vylévání forem

Typické materiály

 • Polyuretan
 • Epoxid
 • Silikon
 • Metakrylát
 • Polysulfid

Technické parametry

  PAR 20 & PAR 20C
Poměr 1:1až 12:1
(závisí na výběru čerpadel)
Viskozita Do 1,500,000 mPa.s
Velikost dávky Od cca. 11ml až do 108ml při objemovém poměru 10:1
Cyklus Až 15 dávek za minutu (podle viskozity materiálu)
Míchání Jednorázové, statické
Velikost sudu složky A Typicky cca. 20l (5,27 gal)/25l (6,58 gal) (podle rozměrů sudu)
Velikost sudu složky B PAR 20: 18l (4,74 gal) nerezová ocel
Velikost sudu složky B PAR 20C: cca. 20l (5,27 gal)

Standardní verze

 • Fixní stroj s nastavitelnou výškou podstavce
 • Čerpadla: Jednočinný kladný posun
 • Ventil: Pneumaticky ovládaný TSV601
 • Dva módy umožňující dávkování přednastavené dávky anebo manuálně
 • Kontrolka servisního indikátoru
 • Ovládání:
  • Vestavěná řídící jednotka PLC s uživatelským rozhraním HMI
  • Měřič a regulátor dávkovacícho tlaku
  • Filtr / regulátor přívodu vzduchu a měřič s kontrolní jednotkou připojení
  • Hlavní vypínač
  • Nouzové přerušení a resetování
  • Časovač automatického antigelového výplachu
  • Jednotka pro počítání/opakování dávek
  • Ovládání dávkování buď pedálem anebo ruční spouští
  • Napájení 230vAC + zásobení stlačeným vzduchem při 80 p.s.i.

Možnosti rozšíření

 • Nastavitelnost velikosti dávky s digitálním indikátorem hodnoty
 • Digitálně ovládaný výhřev stěrací desky, nádrží, čerpadel a hadic
 • Elektronický hladinový snímač s vizuálním a zvukovým alarmem
 • Veškeré kontaktní díly v nerezové oceli proti korozi
 • Protiabrazivní tvrzené díly
 • Otočné rameno pro uchycení ventilu
 • Jednorázové rotační/statické míchání (elektrický pohon)

Strukturální zasklívání silikonem