METER MIX® Encyklopedie

Dávkovací a míchací technologie od A až po Z

Viskozita

Co je viskozita materiálu?

Viskozitou se vyjadřuje hustota anebo tekutost kapalného materiálu. Představme si například rozdíl mezi tekutostí vody a medu, přičemž med má vyšší viskozitu než voda. Viskozitu materiálu ovlivňuje několik faktorů jako například teplota. Málo viskózní materiál se dá přelít z originálního balení do systémových nádrží, kdežto vysoce viskózní materiál se musí dávkovat přímo z balení.