METER MIX® Encyklopedie

Dávkovací a míchací technologie od A až po Z

Doba zpracovatelnosti

Co značí doba zpracovatelnosti?

Dobou zpracovatelnosti označujeme dobu, po kterou je možné reaktivní dvoukomponentní materiál zpracovávat. Závisí  na různých faktorech, například poměr, ve kterém jsou obě složky smíchány.

Když tato doba vyprší, viskozita materiálu začne stoupat a s ní i tlak v míchací trubici.  Takové změny ovlivňují celý dávkovací a směšovací proces: materiál, který je tuhne, je čím dál, tím více náročné dávkovat a v nejhorším v případě se celý proces musí zastavit a následuje čištění dávkovacího systému. Proto je velmi důležité dobu zpracovatelnosti monitorovat během přestávek ve výrobě.