METER MIX® Encyklopedie

Dávkovací a míchací technologie od A až po Z

Co je dávkovací a směšovací technologie?

Rychlá definice dávkovací technologie

Pod pojmem dávkovací a míchací technologie se rozumí vybavení na zpracování jedno anebo vícekomponentních (vícesložkových) materiálů. Může se jednat např. o maziva, oleje, lepidla anebo těsnící hmoty jako např. polyuretan, epoxid či silikon. Jednokomponentní materiál se používá především v průmyslu automotive, zatímco s dvoukomponentním se setkáme v různých aplikacích jako je zalévání a lepení komponentů, utěsňování, zasklívání a mnoho dalších. Na začátku jsou obě složky, např. epoxidová pryskyřice a tvrdidlo, v samostatných nádržích a poté jsou dokonale smíchány a dávkovány na komponent. 

Porovnání: Dávkování a míchání ručně a se systémem METER MIX®

Kritéria Ruční dávkování Dávkování se systémem
Počáteční náklady Nízké Střední - vysoké
Provozní náklady Vysoké Nízké
Kvalita Nízká Vysoká
Hospodárnost Nízká Vysoká

Se zařízeními Meter Mix budete za rozumnou cenu schopni dosáhnout výborné kvality a úspornosti výrobního procesu. Proto je naleznete v nejrůznějších průmyslových odvětvích včetně automotive, elektroniky a leteckého průmyslu, kde se užívají na zalévací, lepící, utěsňovací a mazací aplikace.